Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez MIRDAJ s.c., NIP: 852-22-46-075. Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności).

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.

Regulamin obiektu

 

 • §1 PRZEDMIOT REGULAMINU
  1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Maximus Spa i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Maximus Spa. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
  2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Maximus Spa.
  3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Maximus Spa, a także na stronie Maximus Spa: www.maximus-spa.pl
  4. Regulamin ma zastosowanie w pełnym zakresie, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego nie stanowią inaczej.
   
 • §2 DOBA POBYTOWA
  1. Pokój wynajmowany jest na doby.
  2. Doba trwa w sezonie wysokim zgodnie z obowiązującym cennikiem t.j. od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego, a w sezonie niskim t.j. od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
  3. W przypadku nie wymeldowania się do godziny 11.00 Maximus Spa naliczy opłatę za kolejną dobę wg aktualnego cennika.

   
 • §3 REZERWACJA, WARUNKI PŁATNOŚCI I MELDUNEK
  1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem, a w przypadku zameldowania dziecka w wieku uprawniającym do zniżki, udokumentowania jego daty urodzenia, pod rygorem utraty prawa do zniżki.
  2. Gość Maximus Spa nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
  3. Osoby niezameldowane w Maximus Spa mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 8:00 do godziny 22:00, tylko po uprzednim zgłoszeniu do recepcji takiej osoby przez Gościa.
  4. Maximus Spa w trosce o pozostałych Gości może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Maximus Spa lub innych osobach przebywających w Maximus Spa albo zakłócał ciszę nocną, czy w inny sposób naruszał regulamin Maximus Spa.
  5. Maximus Spa zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
  6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości świadczonych usług w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji. Brak zaliczki skutkuje anulowaniem rezerwacji. Zaliczka zostaje w całości zaksięgowana i przyporządkowana do konkretnego numeru rezerwacji podanego w tytule przelewu. Życzenia specjalne tj. wybór konkretnego pokoju czy piętra, będą realizowane po uiszczeniu opłaty w wysokości 500,00 zł za każdą rezerwację.
  7. Maximus Spa nie ponosi odpowiedzialności za konieczność zmiany lokalizacji pokoju podanego podczas rezerwacji, jeśli będzie odpowiadał takiemu samemu standardowi.
  8. Pozostałą należność wynikająca z zamówionych w rezerwacji usług Gość powinien uregulować z góry najpóźniej w dniu przyjazdu do Maximus Spa.
  9. Maximus Spa zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie w przypadku zaistnienia niezależnych od niego zdarzeń losowych. Zobowiązuje się wówczas do złożenie oferty zastępczej lub zwrotu uiszczonej należności.
  10. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby pobytowej, Maximus SPA nie zwraca opłaty za daną dobę. Natomiast za pozostałe doby zostanie temu Gościowi zwrócone 50% kwoty zapłaconej za niewykorzystane doby.
  11. Gość ma prawo do rezygnacji z pobytu wyłącznie z zastrzeżeniem, że może utracić wpłaconą zaliczkę, która może zostać potrącona przez Maximus Spa, celem rekompensaty poniesionych kosztów lub utraconego dochodu.
  a) rezygnacja z pobytu, która związana jest ze zwrotem zaliczki wymaga złożenia zgłoszenia w formie pisemnej.
  b) niezależnie od terminu rezygnacji z zamówionego pobytu w każdym przypadku Gość zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w kwocie 100,00 zł (sto złotych 00/100) za każdą zgłoszoną rezerwację (każdy zarezerwowany pokój).
  c) zaliczka w przypadku zgłoszenia rezygnacji przed upływem 31 dni przed rozpoczęciem pobytu zwracana jest w całości po potrąceniu opłaty manipulacyjnej wskazanej w par. 3 ust. 12 lit. b
  d) zaliczka w przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie od 30 do 11 dnia przed rozpoczęciem pobytu w Maximus Spa zwracana jest w 50% po potrąceniu opłaty manipulacyjnej wskazanej w par. 3 ust. 12 lit. b
  e) zaliczka w przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie od 10 dnia przed rozpoczęciem pobytu w Maximus Spa nie podlega zwrotowi.
  f) w przypadku rezerwacji grupowych t.j. minimum 3 pokoi, na każdy zarezerwowany pokój powinna zostać wpłacona osobna zaliczka, odrębnym przelewem, w wysokości 30% każda. Do każdego pokoju zostanie przyporządkowany odrębny numer rezerwacji. W przypadku rezygnacji, z któregokolwiek z pokojów, zaliczka za ten pokój przepada w całości.
  g) powyższe warunki nie mają zastosowania przy rezerwacji pobytu w ofercie bezzwrotnej.
  h) powyższe warunki nie mają również zastosowania w przypadku rezerwacji dokonywanych przez portale rezerwacyjne, wówczas mają zastosowanie zamieszczane na ich stronach zasady i regulamin dokonywania tych rezerwacji.
  12. Pobyty pakietowe rezerwowane są w ściśle określonych terminach.
  a) Zmiana terminu rezerwacji możliwa jest wyłącznie za zgodą Maximus SPA, przy uwzględnieniu obłożenia i możliwości obiektu, nie później niż 21 dni przed planowanym, zarezerwowanym terminem pobytu.
  b) W razie zmiany terminu rezerwacji obowiązują ceny i opłaty ustalone według nowego terminu pobytu. Par. 3 ust. 12 lit. b stosuje się odpowiednio.
  c) W przypadku zmiany terminu pobytu potwierdzonego wpłatą zaliczki, Maximus SPA obciąży opłatą manipulacyjną w wysokości 100 zł każdą osobę objętą tą rezerwacją.
  13. Wszelkie opłaty za usługi świadczone przez Maximus Spa powinny zostać uiszczone najpóźniej przy wymeldowaniu z Maximus Spa.
  14. Ceny świadczeń są cenami umownymi i zawierają podatek VAT.
  15. Każdy Gość poza opłatami na rzecz Maximus Spa, dodatkowo zobowiązany jest do uiszczenia opłaty klimatycznej za każdy dzień pobytu według aktualnej stawki wynikającej z uchwały Rady Miejskiej Dziwnów.
  16. Dokonanie rezerwacji i wpłata zaliczki, bądź zaliczek oznacza akceptację przedstawionych powyżej warunków.
  17. Zwrot wpłaconej zaliczki, w przypadku zaistnienia do tego przesłanek określonych w § 3 regulaminu, następuje w terminie 14 dni na wskazany w zgłoszeniu rezygnacji rachunek bankowy.
   
 • §4 KARTY RABATOWE/VOUCHERY
  1. Każdy Gość, który spędzi w Maximus Spa minimum 21 dni, ma prawo do otrzymania „srebrnej karty stałego klienta” upoważniającej do 5% zniżki od cen pobytu (noclegi + wyżywienie).
  2. Każdy Gość posiadający „srebrną kartę stałego klienta”, który po jej otrzymaniu spędzi w Maximus SPA minimum 28 dni, ma prawo wymienić  “srebrną kartę stałego klienta” na „złotą kartę stałego klienta” upoważniającą do 10% zniżki od cen pobytu (noclegi + wyżywienie).
  3. Karta rabatowa nie ma zastosowania przy pobytach promocyjnych, ofertach specjalnych i pobytach pakietowych.
  4. Warunki korzystania z voucherów określa treść vouchera. Rezerwacji należy dokonać najpóźniej na 14 dni przed planowanym przyjazdem.
  5. Zwrot vouchera może nastąpić wyłącznie z przyczyn zawinionych przez Maximus Spa. W pozostałych przypadkach cena vouchera nie podlega zwrotowi.
  6. W razie rezygnacji z pobytu zarezerwowanego na podstawie vouchera nie ma zastosowania §3 pkt. 10-11.
   
 • §5 USŁUGI
  1. Maximus Spa świadczy usługi zgodnie ze swoją ofertą.
  2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
  3. Maximus Spa ma obowiązek zapewnić Gościom:
  – warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  – bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Maximus SPA,
  – sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, chyba że gość zostawi na klamce zawieszkę „nie przeszkadzać”, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie i nie wywiesi zawieszki „nie przeszkadzać”,
  – sprzątanie pokoju ma miejsce na życzenie Gości codziennie od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-14.00 (poza dniami świątecznymi). Maximus Spa wymienia pościel nie częściej niż raz na 8 dni. Na życzenie Gościa po każdorazowym zgłoszeniu w recepcji pościel może być wymieniana częściej za dodatkową opłatą 25,00 zł za każdy komplet pościeli.
  4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Maximus Spa świadczy usługę przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie obiektu w czasie pobytu Gościa w Maximus SPA z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 Regulaminu.
   
 • §6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
  1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Maximus Spa pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
  2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Maximus Spa, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Maximus Spa zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe lub dochodzenia zadośćuczynienia na drodze prawnej.
  3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Maximus Spa może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Maximus Spa, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Maximus Spa.
  4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi.
  5. Gość w celu umożliwienia właściwego posprzątania pokoju, w szczególności pościelenia łóżek zobowiązany jest do nie trzymania jakichkolwiek prywatnych rzeczy na łóżku pod rygorem przyjęcia przez personel Maximus Spa, że Gość nie życzy sobie pościelenia łóżka i odstąpienia od wykonania tej usługi.
  6. Gość korzystający z jadalni zobowiązany do okazania karty pobytu. Gość ma prawo do jednorazowego wejścia do jadalni podczas każdego posiłku. W przypadku żywienia w formie bufetu Gość ma prawo korzystać z bufetu bez limitów, zachowując zasadę jednorazowego wejścia do jadalni.
  7. Maximus SPA przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gości do obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
  8. Maximus Spa nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usług bądź niewykonanie usług, które były oferowane przez podmioty zewnętrzne gościom, np. imprez fakultatywnych, wycieczek, wynajęcie samochodu, itp.
  9.1. Maximus Spa zastrzega prawo do niedokonywania zwrotów za usługi zamówione przez Gościa, a nie wykonane w części lub całości z przyczyn leżących po stronie Gościa. W przypadku absencji Gościa na zamówionym zabiegu, mimo wcześniejszej rezerwacji i nie odwołaniu przez niego tej rezerwacji w terminie do 1 godzin przed planowanym zabiegiem, Gość zobowiązany jest do zapłaty 50 % ceny planowanego zabiegu. W tym celu konto zajmowanego przez niego pokoju zostanie obciążone wskazaną w tym punkcie kwotą.
  10. Gość zobowiązany jest w dniu zakończenia pobytu do wymeldowania t.j. odebrania pokoju oraz zwrotu wydanej karty-klucza, oraz uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Maximus Spa powstałych w trakcie pobytu. W przypadku zagubienia karty-klucza Gość zobowiązany jest uiścić opłatę w kwocie 50,00 zł za każdą zgubioną kartę.
   
 • §7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAXIMUS SPA
  1. Maximus Spa ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług jedynie w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
  2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  3. Maximus Spa odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, cennych przedmiotów albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu w obiekcie.
  4. Za przedmioty cenne, o których mowa w ust. 3 uznaje się przedmioty o wartości większej niż 1 000,00 (tysiąc) złotych, w tym w szczególności:rowery; motorowery; hulajnogi elektryczne itp.; urządzenia elektroniczne, biżuterię, dzieła sztuki.
  5. Maximus Spa zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
  6. Maximus Spa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na terenie Maximus Spa czy poza terenem należącym do Maximus Spa.
  7. Maximus Spa nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie oferty, odwołanie lub rezygnację z usług obiektu powstałych w związku z działaniem siły wyższej, zarządzeń lub decyzji właściwych organów publicznych, rządowych lub samorządowych, służb, inspekcji lub straży.
   
 • §8 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
  1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
  2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Maximus Spa. Artykuły spożywcze będą w dniu wymeldowania utylizowane.
   
 • §9 CISZA NOCNA
  1. W Maximus Spa obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano, z wyłączeniem imprez organizowanych przez Maximus Spa.
  2. Goście uczestniczący w imprezach mają obowiązek, poza wyznaczonym przez Maximus Spa miejscem zabawy, stosować się do panującej w obiekcie ciszy nocnej i postępować z poszanowaniem pozostałych Gości przebywających w obiekcie.
   
 • §10 REKLAMACJE
  1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
  2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja, wymagana jest forma pisemna każdej reklamacji pod rygorem jej nie rozpatrzenia.
  3. Reklamacja powinna być złożona na piśmie niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie, o sposobie ich rozpatrzenia i załatwienia sprawy Gość składający reklamację zostanie poinformowany.
  5. Reklamacje złożone po upływie 30 dni od dnia zakończenia pobytu nie będą rozpatrywane.
   
 • §11 POSTANOWIENIA DODATKOWE
  1. Maximus Spa nie akceptuje obecności zwierząt na terenie ośrodka. W przypadku stwierdzenia, że zwierzę mimo zakazu przebywa na terenie obiektu, Maximus Spa ma prawo pobrać dodatkową opłatę od Gościa w wysokości 200 zł za każdą dobę. Dodatkowo Maximus Spa w takim przypadku zastrzega sobie prawo do niezwłocznego wypowiedzenia umowy w trybie określonym w par. 6 ust. 3.
  2. W Maximus Spa i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. W przypadku naruszenia tego zakazu Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w kwocie 500 zł za ozonowanie pokoju, czy innych pomieszczeń, w których zakaz ten został naruszony.
  3. W pokojach Maximus Spa nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych. Ponadto z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, żelaznych elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia obiektu.
  4. Zakazuje się prowadzenia na terenie Maximus Spa akwizycji i sprzedaży obnośnej.
  5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Maximus Spa, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Maximus Spa, w tym zakłócania ciszy nocnej pod rygorem określonym w par. 6 ust. 3. W przypadku zakłócenia porządku – ciszy nocnej na terenie Maximus Spa Goście mają prawo zawiadomić Policję o stwierdzonym wykroczeniu.
  6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach Maximus Spa i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
  7. W obiekcie Maximus Spa obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia jedzenia i naczyń z jadalni i baru. Istnieje możliwość zakupu suchego prowiantu na wynos za kwotę 20,00 zł.
  8. W kawiarni/barze Maximus SPA obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów nie zakupionych w obiekcie Maximus SPA. Każdorazowo za wniesienie i spożycie napojów (alkoholowych i bezalkoholowych) zostanie naliczona opłata w wysokości 200 zł.
  9. W przypadku ujawnienia w pokoju Gościa osób, za które nie została wniesiona stosowna opłata Maximus Spa może zastosować dodatkową opłatę mającą charakter kary umownej w kwocie 200 % opłaty za pokój zgodnie z obowiązującym w danym okresie cennikiem.
  10. Obiekt Maximus SPA jest nagrywany w celu promocji w sieci internet i w mediach społecznościowych. Gość wyraża zgodę na udostępnienie wizerunku w sieci internet i w mediach społecznościowych.
  11. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000 z późniejszymi zmianami) przez MIRDAJ S.C. M. Cieślewicz, J. Kunach, A. Kunach dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Maximus SPA, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt, w szczególności do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Maximus Spa. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania (zasady RODO).

  Regulamin obowiązuje od dnia 13.04.2022 roku.